ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ
Γενικός Χειρουργός

Αθήνα, Καρδίτσα

Γενικός Χειρουργός

Καρκαλέτσης Αθανάσιος

Από αρχαιοτάτων χρονών είναι γνωστή η χειρουργική. Κατά τους ιστορικούς ίσως να ήταν και από τις πρώτες μορφές ιατρικής. Η σύγχρονη χειρουργική, μαζί με το πείραμα και την μελέτη του ανθρώπινου οργανισμού, αναπτύχθηκε περισσότερο τον 18ο αιώνα. Κατά τον 19ο αιώνα μαζί με την επίλυση ζητημάτων όπως, η αναισθησία, η μετάγγιση αίματος, αλλά και η αντισηψία των εργαλείων έδωσε μια μεγάλη ώθηση στην χειρουργική.

Έτσι φτάνουμε στο σήμερα που μαζί με τα τεχνολογικά επιτεύγματα ανεβάζουν την χειρουργική σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Σε όλα αυτά όμως ο κοινός παρονομαστής είναι ένα μόνο πράγμα, ο άνθρωπος. Γι’ αυτό και η δικιά μου μέριμνα είναι ο άνθρωπος και μόνο.

Καρκαλέτσης Θανάσης χειρουργος Αθήνα Καρδίτσα

Ιατρικά Νέα και Άρθρα