Πολύποδας χοληδόχου κύστης

Τι είναι οι πολύποδες της χοληδόχου κύστης;

Πρόκειται για μορφώματα του τοιχώματος της χοληδόχου κύστης, που στην πλειοψηφία τους είναι καλοήθεις. Εμφανίζονται στο 5% περίπου του γενικού πληθυσμού, ενώ είναι συχνότεροι στους άνδρες.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι πολυπόδων:

  • Οι χοληστερινικοί πολύποδες (60%) είναι ο πιο συχνός τύπος και δημιουργούνται από τη συσσώρευση χοληστερινικών κρυστάλλων στο τοίχωμα της χοληδόχου κύστης.
  • Τα αδενομυώματα (25%) οφείλονται στην υπερπλασία του τοιχώματος της κύστης.
  • Οι φλεγμονώδεις πολύποδες (10%) που παρατηρούνται σε χρόνια φλεγμονή της κύστης. 
  • Τα αδενώματα (5%).

Από τους παραπάνω τύπους μόνο τα αδενώματα σχετίζονται με πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής.

Πως γίνεται η διάγνωση;

Με απλό υπερηχογράφημα άνω κοιλίας, στο οποίο ανευρίσκονται εντός της χοληδόχου κύστης. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος αναδεικνύει το μέγεθος, αλλά όχι τον τύπο του πολύποδα. Ορισμένα απεικονιστικά στοιχεία που μας ενδιαφέρουν, επειδή αυξάνουν την πιθανότητα κακοήθειας, είναι το μέγεθος, αν υπάρχουν ένας ή περισσότεροι πολύποδες, η ύπαρξη χολόλιθων και σκληρυντικής χολαγγειίτιδας. Οι παράγοντες αυτοί καθορίζουν και τη θεραπευτική προσέγγιση, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω.

Τι συμπτώματα προκαλούν;

Συνήθως οι πολύποδες είναι ασυμπτωματικοί και δε γνωρίζουμε την ύπαρξη τους μέχρι να γίνει ο υπέρηχος. Μπορεί όμως να προκαλούν κωλικούς πόνους στο επιγάστριο και το δεξί άνω τεταρτημόριο της κοιλίας, δυσπεψία, ναυτία και έμετο, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν με χολολιθίαση. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση ενοχοποιούνται οι χολόλιθοι για τα συμπτώματα.

Ποια είναι η θεραπεία για τους πολύποδες;

Όπως αναφέραμε στην πλειοψηφία τους οι πολύποδες είναι καλοήθεις και δεν προκαλούν συμπτώματα. Οι παράγοντες που έχουν σημασία για τη χάραξη της θεραπευτικής προσέγγισης είναι το μέγεθος  και η ανάπτυξη τους στην πάροδο του χρόνου. Οι κακοήθεις εξαλλαγές είναι πιο συχνές σε βλάβες μεγαλύτερες των 10 mm.

Η αφαίρεση της χοληδόχου κύστης με λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή συνίσταται σε ασθενείς με συμπτωματικούς πολύποδες και στις περιπτώσεις που υπάρχει αυξημένη πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής, όπως συνοδός χολολιθίαση, πολύποδες μεγέθους άνω του 1 cm, συνοδός σκληρυντική χολαγγειίτιδα.

Ανοιχτή χολοκυστεκτομή συνίσταται όταν οι πολύποδες είναι μεγαλύτεροι των 2 cm. Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται απεικονιστικός έλεγχος της κοιλιάς με αξονική τομογραφία για την ανεύρεση πιθανής κακοήθειας σε αλλά όργανα.

Τέλος, σε ασθενείς με πολύποδες μικρότερους του 1 cm που δεν έχουν κανένα σύμπτωμα συστήνεται η τακτική παρακολούθηση τους με απλό υπερηχογράφημα σε ετήσια βάση.